Voorwaarden

1. Algemeen

 1. De deelnemers arriveren op het terrein op vrijdag 20 september 2024 vanaf 17.00 en vertrekken op zondag 22 september 2024 voor 17.00, tenzij uit de opgave anders blijkt (b.v. dagopgave)
 2. Doelgroep:
  1. De minimum leeftijd is 16 jaar.
  2. Inschrijven is mogelijk voor iedereen die geregistreerd staat als kaderlid in Scouts Online.
 3. Het OT kan eventuele externe medewerkers inschrijven.

2. Inschrijving

 1. De inschrijving opent op 1 maart 2024
 2. De inschrijving sluit op 6 september 2024
 3. De inschrijving verloopt via een formulier op Scouts Online doormiddel van een groepsinschrijving. Hierbij is een groep van een persoon toegestaan.
 4. Het volledig ingevulde online inschrijfformulier in het inschrijfsysteem SOL van Scouting Nederland dient uiterlijk 6 september 2024 te zijn verzonden.
 5. Bij het inschrijven met een groep is de inschrijving pas definitief als de contactpersoon de groepsleden heeft toegevoegd aan het formulier. Dit dient zo snel mogelijk na inschrijving te gebeuren doch uiterlijk voor 04 september 2024.
 6. Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier ontvangt de deelnemer automatisch via e-mail een bevestiging van de inschrijving. Als er geen bevestiging is ontvangen kan het zijn dat de inschrijving niet voltooid is. Neem dan contact op met de organisatie.
 7. Binnen een week nadat de individuele groepsleden zijn toegevoegd krijgen zij een mail van zeeland.KEsysteem.nl met logingegevens. Hier kunnen de deelnemers aangeven welke programmaonderdelen ze willen volgen.
 8. Bij aanmelding op het kampterrein vindt controle plaats van de persoonsgegevens en het aantal deelnemers.

3. Betaling

 1. De deelnemersbijdrage voor de ZESC bedraagt 65 tot 75 euro afhankelijk van de soort inschrijving.
 2. Groepsinschrijvingen voor 1 mei krijgen een korting op de deelnemersprijs van 10 euro.
 3. In de deelnemersbijdrage zit eten en het programma voor het weekend inbegrepen. Niet inbegrepen is het vervoer van deelnemers en/of hun materialen van en naar de locatie.
 4. Betaling geschiedt door middel van een automatische incasso.
 5. De deelnemer verleent toestemming aan Scouting Regio Zeeland om de deelnemersbijdrage per automatische incasso van de opgegeven rekening af te schrijven.
 6. Vanaf 1 mei 2024 begint de incassoprocedure, de rekeninghouder is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende saldo op de, bij inschrijving opgegeven, rekening staat.

4. Annuleren

 1. Tot 1 mei 2020 kan het aantal deelnemers kosteloos worden gewijzigd door de groepsinschrijver.
 2. Na 1 mei 2020 wordt bij verlaging van het aantal deelnemers de aanbetaling van 50% niet terugbetaald of verrekend. Verhoging van het aantal deelnemers is mogelijk tot 6 september 2024.
 3. Het aanmelden van een vervanger is tot 6 september 2024 kosteloos mogelijk.
 4. De inschrijving sluit op 6 september 2024. Vanaf dan is annuleren niet meer mogelijk en zal 100% van het deelnemersgeld geïncasseerd worden.
 5. Op het moment dat er door het OT besloten wordt het evenement af te lassen, dan worden alle inschrijvingen kosteloos geannuleerd, ook na 1 mei.
 6. Als er door de overheid beperkingen worden opgelegd waardoor de ZESC enkel door kan gaan met een minder aantal deelnemers als er al ingeschreven is, dan wordt er op omgekeerde volgorde van datum van inschrijven het overschot kosteloos geannuleerd tot er aan het maximum aantal deelnemers voldaan wordt. (LIFO)

5. Verzekering

 1. Voor deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallen- en WA-verzekering van Scouting Nederland van kracht. Meer informatie over verzekeringen is hier te vinden
 2. Verlies van, en schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd, hiervoor kan een verzekering worden afgesloten via de ScoutShop. Meer informatie over verzekeringen is hier te vinden
 3. Scouting Nederland noch de organisatie van de ZESC kan aansprakelijk worden gehouden voor verlies, schade en/of diefstal aan goederen van deelnemers tijdens de ZESC.

5. Privacy

 1. Door inschrijving verklaard iedere deelnemer dat de organisatie van de ZESC het recht heeft om beeldmateriaal dat tijdens de ZESC gemaakt wordt, zonder verdere individuele toestemming van de deelnemer te publiceren.
 2. Voor deelname aan de ZESC is communicatie via de e-mail noodzakelijk. Daarom gaat de deelnemer bij inschrijving akkoord met het ontvangen van rechtstreekse e-mail van de ZESC, zoals nieuwsberichten, brieven en de deelnemersinformatie. Elke deelnemer is daarom verantwoordelijk voor het opnemen van zijn of haar e-mailadres in Scouts Online. Het missen van informatie door het onjuist opgegeven of wijzigen van het e-mail adres is daarom verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf.
 3. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het ontvangen van rechtstreekse e-mail van de ZESC zoals nieuwsberichten, brieven en de deelnemersinformatie. Elke deelnemer is daarom verantwoordelijk voor het opnemen van zijn of haar e-mailadres in het administratiesysteem ‘scouts online’. Het missen van informatie door het onjuist opgeven of het wijzigen van het e-mailadres is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf.
 4. Als je wil weten hoe het zit met onze foto’s kun je hier het fotografiebeleid van ZESC vinden.

6. Kampregels

 1. Alle deelnemers houden zich aan de kampregels die op de website staan. De kampleiding behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze regels over te gaan tot maatregelen waaronder verwijdering van de betreffende deelnemer van de ZESC. Deze deelnemer kan vervolgens geen aanspraak maaken op restitutie van de betaalde deelnemers bijdrage.
  Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de deelnemersvoorwaarden, en daarmee ook de kampregels, te vinden op de website.