Kampregels

Algemeen

 • Het dragen van een polsbandje is verplicht.
 • Niemand brengt een ander in gevaar door roekeloos gedrag.
 • Houd andermans spullen heel en kom het even melden als er toch per ongeluk iets stuk gaat.
 • Opdrachten van medewerkers worden altijd opgevolgd.
 • Het gebouw is niet toegankelijk voor deelnemers.
 • Ongewenst gedrag (stelen, (seksuele)intimidatie, agressie en meer) is niet toegestaan.

Tenten /  slaapterrein

 • Bij de slaaptenten zijn fakkels en open vuur niet toegestaan. In de kampvuurkuil en op de activiteitenterreinen moet hoog van de grond worden gestookt.
 • Op het kampterrein is het stil van 00.00 uur tot 07.00 uur, op het stilteterrein vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur.
 • De ruimte is beperkt: neem geen grote tarps of groepstenten mee (tenzij je er in slaapt). Hou bij het opzetten van de tenten vluchtroutes vrij.
 • Hou het terrein schoon en netjes, verzamel afval bij de afvalplek aan het begin van het terrein. Laat bij vertrek het terrein netter achter dan dat je het aantrof 😉.
 • Rijden in een voertuig of op fiets is niet toegestaan.

Genotsmiddelen

 • Geen 18, geen alcohol. Drink met mate(n) en hou de grenzen in de gaten.
 • Zelf meegebrachte drank is niet toegestaan.
 • Drugsgebruik en -bezig is niet toegestaan.
 • Roken in tenten en gebouwen is niet toegestaan.

Corona

 • Wanneer de overheid regels omtrent corona oplegt worden die door alle aanwezigen opgevolgd.

Slot

 • Worden deze regels niet nageleefd kunnen door het OT maatregelen genomen worden variërend van een waarschuwing tot uitsluiten van deelname en verwijdering van het terrein. Bij minderjarigen worden de ouders op de hoogte gesteld.

Medewerkers

 • Medewerkers moeten nuchter zijn tijdens het werk.
 • Medewerkers moeten op de hoogte zijn van hun taak tijdens incidenten.
 • In geval van een incident wordt de media alleen te woord gestaan door de Voorzitter van het Organisatieteam.