Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor ZESC editie 2020

1. Algemeen

 1. De ZESC wordt gehouden op het Scoutcentrum Zeeland te Veere.
 2. De deelnemers arriveren op het terrein op vrijdag 18 september 2020 en vertrekken op zondag 20 september 2020, tenzij uit de opgave anders blijkt (b.v. dagopgave)
 3. Doelgroep:
  1. De mogelijkheid tot inschrijven is gebonden aan de leeftijd. De minimum leeftijd is 16 jaar.
  2. Inschrijven is mogelijk voor iedereen die geregistreerd staat als kaderlid in Scouts Online.
 4. Alle deelnemers en medewerkers zijn geregistreerd lid van Scouting Nederland, uitgezonderd enkele medewerkers die van extern worden ingezet.

 

2. Inschrijving

 1. De inschrijving voor de ZESC gebeurt per deelnemer door middel van het online inschrijfformulier, door middel van een groepsinschrijving of individuele inschrijving. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van alle ingevulde gegevens.
 2. Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de deelnemersvoorwaarden, en daarmee ook met de kampregels, te vinden op de website.
 3. De deelnemer verleent toestemming aan Scouting Regio Zeeland om de deelnemersbijdrage per automatische incasso van de opgegeven rekening af te schrijven.
 4. Het volledig ingevulde online inschrijfformulier in het inschrijfsysteem Shanti van Scouting Nederland dient uiterlijk 6 september 2020 te zijn verzonden. Na deze datum is inschrijving niet meer mogelijk!
 5.  Bij het inschrijven met een groep is de inschrijving pas definitief als de contactpersoon de groepsleden heeft toegevoegd aan het formulier. Dit dient zo snel mogelijk na inschrijving te gebeuren doch uiterlijk voor 04 september 2020.
 6. Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier ontvangt de deelnemer automatisch via e-mail een bevestiging van de inschrijving. Als er geen bevestiging is ontvangen kan het zijn dat de inschrijving niet voltooid is. Neem dan contact op met de organisatie.
 7. Vanaf 1 maart 2020 is het voor deelnemers in de groepsinschrijving mogelijk om het vervolg formulier individueel in te vullen en hierbij aan te geven welke modules of workshops ze willen volgen.
 8. Individuele inschrijvingen (dus geen groepsinschrijving) zijn mogelijk vanaf 1 maart 2020. Hierin geef je meteen aan wat je keuze is voor modules of workshops.
 9. Groepsinschrijvingen voor 1 mei 2020 krijgen een korting op de deelnemersprijs van €10,00.
 10. Tot 1 mei 2020 kan het aantal deelnemers kosteloos worden gewijzigd door de contactpersoon.
 11. Na 1 mei 2020 wordt bij verlaging van het aantal deelnemers de aanbetaling niet terugbetaald of verrekend. Verhoging van het aantal deelnemers is kosteloos mogelijk tot 28 augustus 2020 door contact op te nemen met de organisatie.
 12. Aanpassing in het aantal deelnemers of annulering na 28 augustus 2020 is niet mogelijk. Het aanmelden van een vervanger is kosteloos mogelijk.
 13. De inschrijving sluit op 6 september 2020.
 14. Bij aanmelding op het kampterrein vindt controle plaats van de persoonsgegevens welke door middel van de online inschrijving bij de organisatie bekend zijn en van de aantallen.

3. Betaling

 1. De deelnemersbijdrage voor de ZESC bedraagt €20,- (zegge twintig euro) tot maximaal €70,- (zegge zeventig euro).
 2. In de deelnemersbijdrage zit eten en het programma voor het weekend inbegrepen. Niet inbegrepen is het vervoer van deelnemers en/of hun materialen van en naar de locatie, tevens niet inbegrepen zijn overige consumpties.
 3. Betaling geschiedt door middel van een automatische incasso.
 4. Vanaf 1 mei 2020 begint de incassoprocedure, de rekeninghouder is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende saldo op de, bij inschrijving opgegeven, rekening staat.
 5. Vanaf het moment van inschrijven heeft de deelnemer tot 1 mei 2020 de tijd om zijn of haar inschrijving kosteloos te annuleren.
 6. Bij annulering na 1 mei 2020 wordt 50% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.
 7. Bij annulering na 28 augustus 2020 is de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd.
 8. In het geval van annulering bij bijzondere omstandigheden wordt een beslissing over betaling genomen door de organisatie.

4. Verzekering

 1. Voor deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallen- en WA-verzekering van Scouting Nederland van kracht. Meer informatie over verzekeringen is te vinden op https://www.scouting.nl/mijnscouting/financien/verzekeringen
 2. Verlies van, en schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd, hiervoor kan een verzekering worden afgesloten via de ScoutShop. Meer informatie over verzekeringen is te vinden op https://www.scouting.nl/mijnscouting/financien/verzekeringen
 3. Elke Nederlandse deelnemer is zelf verzekerd tegen ziektekosten.
 4. Scouting Nederland noch de organisatie van de ZESC kan aansprakelijk worden gehouden voor verlies, schade en/of diefstal aan goederen van deelnemers tijdens de ZESC.

5. Overige voorwaarden

 1. De organisatie van de ZESC heeft het recht om beeldmateriaal dat tijdens de ZESC gemaakt wordt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder individuele toestemming van de deelnemer.
 2. Om de ZESC in goede banen te leiden kunnen kampregels niet ontbreken. Vanzelfsprekend wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich op de hoogte stellen van- en zich houden aan deze kampregels. De kampleiding behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze regels over te gaan tot maatregelen waaronder verwijdering van de betreffende deelnemer(s) van de ZESC. Deze deelnemer kan vervolgens geen aanspraak maken op restitutie van de betaalde deelnemersbijdrage. De kampregels kunnen teruggevonden worden op de website.
 3. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het ontvangen van rechtstreekse e-mail van de ZESC zoals nieuwsberichten, brieven en de deelnemersinformatie. Elke deelnemer is daarom verantwoordelijk voor het opnemen van zijn of haar e-mailadres in het administratiesysteem ‘scouts online’. Het missen van informatie door het onjuist opgeven of het wijzigen van het e-mailadres is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf.
  Wil je de bovenstaande voorwaarden nog nalezen, download dan hier de Algemene voorwaarden